efcogroup efcoins efcopen    

 

 

 


ефко инс


  ЗБ "ЕФКО ИНС" ЕООД е дъщерна компания на "ЕФКО ГРУП" АД и има за предмет на дейност - посредничество в направлението застраховане и обслужва повече от 50 000 клиента.

  Застрахователен брокер "ЕФКО ИНС" ЕООД има подписани договори с лидерстващите компании на застрахователния пазар. Списъкът с възможните за предлагане продукти наброява повече от 500 в следните основни направления:

          - Автомобилно застраховане
          - Имуществено застраховане
          - Селскостопански застраховки
          - Застраховки"Злополука"
          - Застраховки"Живот"
          - Застраховки"Отговорности"
          - Застраховки"При пътуване в чужбина"

  Записаните застрахователни премии за 2011 г. са 12 306 851 лева.

  В животозастраховането ЕФКО ИНС обслужва повече от 1200 дългосрочни застрахователни договора. ЕФКО ИНС има два ко-брандирани с животозастрахователните компании продукта в дългосрочното животозастраховане – "Комфорт+" с Интерамерикан Живот и "Хоризонт+" с БУЛСТРАД Живот.

 
  facebook © 2011-2015 ЕФКО Груп.Всички права запазени. Web development