efcogroup efcoins efcopen    

 

 

 


ефко пеншън


   "ЕФКО ПЕНШЪН" ЕООД е дъщерна компания на "ЕФКО ГРУП" АД и има за предмет на дейност - посредничество в направлението пенсионно осигуряване.

   "ЕФКО ПЕНШЪН" ЕООД си сътрудничи с един от лидерите на пенсионно-осигурителния пазар - ПОК "Съгласие" и предлага пенсионни решения във всички пенсионно – осигурителни направления:
            - Универсален пенсионен фонд;
            - Професионален пенсионен фонд;
            - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

 
  facebook © 2011-2015 ЕФКО Груп.Всички права запазени. Web development