efcogroup efcoins efcopen    

 

 
Продукти

    

- Икономически и финансови анализи
- Финансови и юридически консултации
- Счетоводство и одит

   

- Автомобилно застраховане
- Имуществено застраховане
- Селскостопански застраховки
- Застраховки “Злополука”
- Застраховки “Живот”

   
 

- Ипотечни кредити
- Потребителски кредити
- Кредити за оборотни средства
- Инвестиционни кредити
- Депозити
- Кредитни карти
- Монтиране на ПОС устройства
- лизинговане на автомобили, машини и оборудване, плавателни съдове, малки   самолети и офисни сгради

   
 

- възстановяване на разходи за ползване на медицински услуги в произволно     избрано медицинско заведение
- профилактични прегледи и изследвания
- прегледи от подбрани лекари - специалисти
- извънболнична медицинска помощ;
- болнична медицинска помощ
- ползване на услугите на модерен Медико-дентален център „Дженерали Закрила”

   

- Универсален пенсионен фонд
- Професионален пенсионен фонд
- Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

 
  facebook © 2011-2015 ЕФКО Груп.Всички права запазени. Web development