efcogroup efcoins efcopen    

 

 
За нас

Мисия

Осигурявайки ефикасно финансово консултиране, чрез прилагане на комплексен и уникален подход от високо квалифицирани професионалисти, да бъдем предпочитания партньор за клиента.


Визия

Въз основа на дългогодишния ни професионален опит и компетентност, да превърнем "ЕФКО ГРУП" АД в символ и гаранция за качество и стабилност.


Нашите споделени ценности

Почтеност и етика – толерираме и се ръководим само от най-високи стандарти на почтеност и етика в отношенията и поведението.
Среда за работа на победители – изграждане на корпоративна непримиримост към ниските стандарти.
Обслужване, надхвърлящо очакванията – постоянно творческо предлагане на услуги, които надхвърлят очакванията на нашите клиенти.
Непрекъснато усъвършенстване – непрекъснато подобряване на моделите на работа и прилаганите пазарни способи.
Екипност – ще работим заедно като екип, с ясното съзнание, че всеки един е жизнено важен за нашия успех.

Нашите стратегически цели

Да излезем от тясната рамка на обслужване само в застрахователната сфера и да се обърнем към широките възможности на комплексното финансово консултиране.
Да предлагаме на клиентите си селекция от най-добрите финансови продукт.
Нашето акционерно дружество ЕФКО ГРУП да бъде лидерът на финансовото консултиране в България.

 
  facebook © 2011-2015 ЕФКО Груп.Всички права запазени. Web development